Tietoa

Nuorakka on Rovaniemellä toimivan Eduro-säätiön nuorten työpaja. Tämä blogi on kurkistus paja-arkeen ja teemoihin, joita toiminnassa käsitellään. Blogia ylläpitävät nuoret ohjaajien avustuksella. Kaikki sisältö on nuorten itsensä tuottamaa: kuvat, piirrokset, tekstit ja videot ovat syntyneet nuorten käsitellessä viikottaisia aiheita. 

Nuorakan toiminta on jaettu viiden pääteeman alle: hyvinvointi, yhteisöllisyys, ammatti- ja urasuunnittelu, koulutus- ja työelämä sekä elämänhallinnan tukeminen. Vaihtuvien teemojen alle asettuviin aiheisiin tartutaan yksilö- ja ryhmätehtävin. Tavoitteena on tuoda näkyviin nuorten näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia nuoria koskettavista aiheista, nuorten näköisellä tavalla. 

Nuorten työpajatoiminnassa nuoret ovat alle 29-vuotiaita ja koulutuksen tai työn ulkopuolella. Nuorakassa nuoret ovat jokainen yksilöllisin tavoittein matkalla kohti työtä tai koulutusta. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilövalmennuksella blogiprojektin yhteydessä.

Blogin teksteissä ja kuvissa nuoret esiintyvät itse valitsemillaan nimimerkeillä.

Poikkeustilan aikana nuorten työpajatoiminta järjestettiin kokonaisuudessaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä ja toiminnallisin tehtävin. Toiminta jatkuu poikkeustilan jälkeen niin verkkoympäristössä kuin perinteisesti pajalla. Syksyn aikana kehitetään edelleen etävalmennusta sekä luontolähtöistä työpajatoimintaa yhdessä nuorten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

 


Tanja  Räisänen | tanja.raisanen@eduro.fi | 044 739 6613

Toni Välitorppa | toni.valitorppa@eduro.fi | 040 841 8292

Laura Vilppola | laura.vilppola@eduro.fi | 044 758 1083

Päivi Pyy | paivi.pyy@eduro.fi | 044 763 4127

 


Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö